razem

gemeinsam, zusammen, (w tym samym czasie) gleichzeitig

Pracujemy razem.
Wir arbeiten zusammen.
viːɐ ˈarbaitn tsuˈzamən
Chodziliśmy razem do szkoły.
Wir sind zusammen zur Schule gegangen.
viːɐ zɪnt tsuˈzamən tsuːɐ ˈʃuːlə gəˈgaŋən
Razem to będzie sześć.
Zusammen macht das sechs.
tsuˈzamən maxt das zεks
Musimy trzymać się razem.
Wir müssen am gleichen Strang ziehen.
viːɐ ˈmʏsn am ˈglaiçn ʃtraŋ ˈtsiːən