myśl

Gedanke m, (pomysł) Idee f

Co pan(i) ma na myśli?
Was meinen Sie damit?
vas ˈmainən ziː daˈmɪt?
Nawet nie przyszło mu na myśl, żeby zadzwonić.
Es ist ihm nicht einmal eingefallen, anzurufen.
εs ɪst iːm nɪçt ˈainmaːl ˈaingəfalənˌ ˈantsuruːfn
Co konkretnie masz na myśli?
Was genau meinst du?
vas gəˈnau mainst duː?
Odpędź te czarne myśli.
Vertreibe diese dunklen Gedanken.
fεɐˈtraibə ˈdiːzə ˈdʊŋklən gəˈdaŋkn
Świetna myśl!
Was für eine tolle Idee!
vas fyːɐ ˈainə ˈtɔlə iˈdeː!
Na samą myśl o...
Selbst der Gedanke an...
zεlpst deːɐ gəˈdaŋkə an
Przyszło mi na myśl...
Es ist mir in den Sinn gekommen...
εs ɪst miːɐ ɪn deːn zɪn gəˈkɔmən
czytać komuś w myślach
j-s Gedanken lesen
gəˈdaŋkn ˈleːzn