gorący

heiß

Gorąca kawa parowała.
Der heiße Kaffee hat gedampft.
deːɐ ˈhaisə ˈkafeː hat gəˈdampft
Podawać na gorąco...
Noch warm servieren...
nɔx varm zεrˈviːrən
Jestem gorącym zwolennikiem...
Ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger...
ɪç bɪn ain ˈlaidnʃaftlɪçɐ ˈanhεŋɐ
Przyłapano go na gorącym uczynku.
Man hat ihn dabei/auf frischer Tat ertappt.
man hat iːn ˈdabai/auf ˈfrɪʃɐ taːt εɐˈtapt
On jest w gorącej wodzie kąpany.
Er ist ein Hitzkopf.
eːɐ ɪst ain ˈhɪtskɔpf
Kuj żelazo, póki gorące.
Schmiede das Eisen, solange es heiß ist.
ˈʃmiːdə das ˈaiznˌ zoˈlaŋə εs hais ɪst
gorące źródła
Thermalquellen f pl
tεrˈmaːlkvεlən
złapać kogoś na gorącym uczynku
j-n auf frischer Tat ertappen
auf ˈfrɪʃɐ taːt εɐˈtapn