oszczędzać

sparen, (umiejętnie wykorzystywać) schonen

Musimy oszczędzać.
Wir müssen sparen.
viːɐ ˈmʏsn ˈʃpaːrən
Oszczędza na samochód.
Er spart auf ein Auto.
eːɐ ʃpaːɐt auf ain ˈauto
Oszczędź mi szczegółów.
Erspar mir die Einzelheiten.
εɐˈʃpaːɐ miːɐ diː ˈaintslhaitn
Oszczędził mi kłopotu i sam wszystko zorganizował.
Er hat mir die Mühe erspart und hat alles selbst organisiert.
eːɐ hat miːɐ diː ˈmyːə εɐˈʃpaːɐt ʊnt hat ˈaləs zεlpst ɔrganiˈziːɐt