jego

sein

Te buty nie są jego.
Das sind nicht seine Schuhe.
das zɪnt nɪçt ˈzainə ˈʃuːə
Nie szedłbym tam na jego miejscu.
An seiner Stelle würde ich dorthin nicht gehen.
an ˈzainɐ ˈʃtεlə ˈvʏrdə ɪç ˈdɔrthɪn nɪçt ˈgeːən
Filmy są jego pasją.
Er mag Filme.
eːɐ maːk ˈfɪlmə
Jego uwaga była (bardzo) trafna.
Seine Bemerkung war (wirklich) treffend.
ˈzainə bəˈmεrkʊŋ vaːɐ (ˈvɪrklɪç) ˈtrεfnt
To jest wyłącznie jego sprawa.
Das ist nur seine Sache.
das ɪst nuːɐ ˈzainə ˈzaxə
To jest jego typowa wymówka.
Das ist seine übliche Ausrede.
das ɪst ˈzainə ˈyːplɪçə ˈausreːdə