gra

Spiel n

To tylko gra.
Es ist nur ein Spiel.
εs ɪst nuːɐ ain ʃpiːl
Ta gra mi się nie podoba.
Dieses Spiel macht mir keinen Spaß.
ˈdiːzəs ʃpiːl maxt miːɐ ˈkainən ʃpaːs
Jeszcze nie wypadł z gry.
Er ist immer noch im Spiel.
eːɐ ɪst ˈɪmɐ nɔx ɪm ʃpiːl
Zgodziliśmy się na ich grę.
Wir sind auf ihr Spiel eingegangen.
viːɐ zɪnt auf iːɐ ʃpiːl ˈaingəgaŋən
gra słów
Wortspiel n
ˈvɔrtʃpiːl
gra wstępna
Vorspiel n
ˈfoːɐʃpiːl