zmuszać

kogoś do czegoś zwingen, nötigen j-n zu etw.

Proszę mnie do tego nie zmuszać.
Zwingen Sie mich nicht dazu.
ˈtsvɪŋən ziː mɪç nɪçt daˈtsuː
Nie mogę cię zmuszać, żebyś to zrobił.
Ich kann dich nicht zwingen, es zu tun.
ɪç kan dɪç nɪçt ˈtsvɪŋənˌ εs tsuː tuːn
Byliśmy zmuszeni się zgodzić.
Wir waren gezwungen zuzustimmen.
viːɐ ˈvaːrən gəˈtsvʊŋən ˈtsuːtsuʃtɪmən
Nie zmuszaj się (do tego).
Zwinge dich nicht dazu.
ˈtsvɪŋə dɪç nɪçt daˈtsuː
Kto cię zmusza?
Wer zwingt dich (denn)?
veːɐ tsvɪŋt dɪç (dεn)paradɔnˈtoːzə