nastrój

Laune f, Stimmung f

Jestem w dobrym/złym nastroju.
Ich habe gute/schlechte Laune.
ɪç ˈhaːbə ˈguːtə/ˈʃlεçtə ˈlaunə
To mu poprawi nastrój.
Das heitert ihn auf.
das ˈhaitɐt iːn auf
Nie mam nastroju, żeby tego słuchać.
Ich habe keine Lust, mir das weiter anzuhören.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə lʊstˌ miːɐ das ˈvaitɐ ˈantsuhøːrən
To mi popsuło nastrój.
Das hat mir die gute Laune verdorben.
das hat miːɐ diː ˈguːtə ˈlaunə fεɐˈdɔrbn
Nie był w nastroju do zabawy.
Er hatte keine Lust zum Feiern.
eːɐ ˈhatə ˈkainə lʊst tsʊm faiɐn