bawić się

enjoy osf, have fun/a good time

Dobrze się bawisz?
Are you enjoying yourself?, Are you having fun?
ɑː juː ɪnˈdʒɔɪɪŋ jɔːˈsεlf?ˌ ɑː juː hævɪŋ fʌn?
Bawią się w wojnę.
They play at soldiers.
ðeɪ pleɪ æt ˈsəʊldʒəz
Świetnie się bawiliśmy.
We had a great time.
wiː hæd ə greɪt taɪm
bawić się w chowanego
play hide-and-seek
pleɪ ˈhaɪdˌəndˌsiːk