gotowy

finished, complete, ready

Gotowe!
There (it is)!, It's finished!, It's done!
ðεə (ɪt ɪz)!ˌ ɪts ˈfɪnɪʃt!ˌ ɪts dʌn!
Obiad jest gotowy.
Dinner is ready.
ˈdɪnə ɪz ˈrεdɪ
(Jesteś) Gotowy?
(Are you) ready?
(ɑː juː) ˈrεdɪ?
Jesteśmy gotowi do drogi.
We are ready to go.
wiː ɑː ˈrεdɪ tə gəʊ
Na miejsca, gotowi, start.
On your marks - get set - go!, Ready, steady, go!
ɒn jɔː mɑːks - gεt sεt - gəʊ!ˌ ˈrεdɪˌ ˈstεdɪˌ gəʊ!
przyjść na gotowe
get a free ride/lunch
gεt ə friː raɪd/lʌntʃ