korzyść

benefit, profit, advantage

Kto czerpie z tego korzyści?
Who benefits from it?
huː ˈbεnɪfɪts frɒm ɪt?
Ostatecznie obrócili to na swoją korzyść.
Eventually, they turned it to their advantage.
ɪˈvεntʃʊəlɪˌ ðeɪ tɜːnd ɪt tə ðεə ədˈvɑːntɪdʒ
Sąd orzekł na jej korzyść.
The court ruled in her favour.
ðə kɔːt ruːld ɪn hə ˈfeɪvə
To przemawia na jego niekorzyść.
It counts against him.
ɪt ˈkaʊnts əˈgεnst hɪm
Zmieniła się na korzyść.
She changed for the better.
ʃɪ tʃeɪndʒd fə ðə ˈbεtə
Czas działa na naszą korzyść.
Time is on our side.
taɪm ɪz ɒn aʊə saɪd
czerpać korzyści z czegoś
profit, benefit from sth
ˈprɒfɪtˌ ˈbεnɪfɪt