linia

line

Zwyciężył na całej linii.
He won a resounding victory.
hɪ wɒn ə rɪˈzaʊndɪŋ ˈvɪktərɪ
Dbam o linię.
I'm watching my weight.
aɪm wɒtʃɪŋ maɪ weɪt
linia startu/mety
starting/finish line
stɑːtɪŋ/ˈfɪnɪʃ laɪn
linia ciągła/przerywana
continuous/broken line
kənˈtɪnjʊəs/ˈbrəʊkən laɪn
linia życia (na dłoni)
life-line
laɪflaɪn
w linii prostej
(pot.) as the crow flies, by the most direct route
əz ðə krəʊ flaɪzˌ baɪ ðə məʊst dɪˈrεkt ruːt