przykro

unpleasantly

Przykro mi.
I'm sorry.
aɪm ˈsɒrɪ
Przykro mi to mówić, ale...
I am sorry to say it but ..., I hate to say it but ...
aɪ əm ˈsɒrɪ tə seɪ ɪt bətˌ aɪ heɪt tə seɪ ɪt bət
Przykro nam z powodu twojej straty.
We're sorry about your loss.
wɪə ˈsɒrɪ əˈbaʊt jɔː lɒs
Aż przykro na niego patrzeć.
He's a sorry sight.
hiːz ə ˈsɒrɪ saɪt
Zrobiło mi/mu się przykro, że...
I/He felt sorry that...
aɪ/hɪ fεlt ˈsɒrɪ ðæt