ukraść

coś komuś steal sth from sb, rob sb of sth

Ktoś ukradł mu zegarek.
They stole his watch., His watch was stolen.
ðeɪ stəʊl hɪz wɒtʃˌ hɪz wɒtʃ wɒz ˈstəʊlən
Ukradł mój pomysł.
He stole my idea.
hɪ stəʊl maɪ aɪˈdɪə
Co ukradli? – Niewiele.
What was stolen? – Nothing much.
wɒt wɒz ˈstəʊlən? - ˈnʌθɪŋ mʌtʃ