pomysł

idea, thought

Jakieś pomysły?
Do you have any ideas?
dʊ juː hæv ˈεnɪ aɪˈdɪəz?
Dobry pomysł!
That's a good idea!
ðæts ə gʊd aɪˈdɪə!
Co to w ogóle za pomysł?!
The very idea!
ðə ˈvεrɪ aɪˈdɪə!
Co za głupi pomysł!
What a stupid idea!
wɒt ə ˈstjuːpɪd aɪˈdɪə!
Nie mam więcej pomysłów.
I have run out of ideas.
aɪ hæv rʌn aʊt əv aɪˈdɪəz
Wpadł na pomysł, żeby...
He got an idea to..., He hit upon the idea to...
hɪ gɒt ən aɪˈdɪə təˌ hɪ hɪt əˈpɒn ðiː aɪˈdɪə tə