wsiąść

do czegoś get in, (do pociągu) get on, (do samolotu) board sth

Wsiadł do samochodu i odjechał.
He got in the car and drove away.
hɪ gɒt ɪn ðə kɑː ænd drəʊv əˈweɪ
Wsiedliśmy do samolotu.
We boarded the plane.
wiː bɔːdɪd ðə pleɪn
Proszę wsiadać! (do pociągu)
Board the train!, Join the train!, Get on the train!
bɔːd ðə treɪn!ˌ dʒɔɪn ðə treɪn!ˌ gεt ɒn ðə treɪn!