specjalnie

specially, (umyślnie) on purpose

Nie był jakoś specjalnie szczęśliwy, że mnie widzi.
He was not very/none too happy to see me.
hɪ wɒz nɒt ˈvεrɪ/nʌn tuː ˈhæpɪ tə siː miː
Nie byli tym jakoś specjalnie zachwyceni.
They were not exactly ecstatic about it.
ðeɪ wɜː nɒt ɪgˈzæktlɪ εkˈstætɪk əˈbaʊt ɪt
Przyszli specjalnie dla ciebie.
They came here specially to see you.
ðeɪ keɪm hɪə ˈspεʃəlɪ tə siː juː
Nie zrobił tego specjalnie.
He didn't do it on purpose.
hɪ ˈdɪdnt dʊ ɪt ɒn ˈpɜːpəs