nigdzie

nowhere, (pot.) no place

Nie można tego nigdzie znaleźć.
It's nowhere to be found.
ɪts ˈnəʊˌwεə tə biː faʊnd
Nigdzie jej nie widziałem.
I haven't seen her anywhere.
aɪ ˈhævnt siːn hə ˈεnɪˌwεə
Nigdzie nie było żadnego policjanta.
There was no policeman anywhere.
ðεə wɒz nəʊ pəˈliːsmən ˈεnɪˌwεə
Nigdzie nie pójdziesz.
You are not going anywhere.
juː ɑː nɒt ˈgəʊɪŋ ˈεnɪˌwεə
nigdzie indziej
nowhere else
ˈnəʊˌwεə εls
(nigdzie) nikogo nie ma
nobody (t)here (at all), nobody around
ˈnəʊbədɪ (tiː)hɪə (æt ɔːl)ˌ ˈnəʊbədɪ əˈraʊnd