odezwać się

speak (up), (skontaktować się) do kogoś call sb, give sb a shout

Odezwij się do mnie!
Let me hear from you!
lεt miː hɪə frɒm juː!
Od tygodnia się nie odzywa.
I haven't heard from him for a week.
aɪ ˈhævnt hɜːd frɒm hɪm fɔː ə wiːk
Nie bój się odezwać.
Don't be afraid of speaking up.
dəʊnt biː əˈfreɪd əv ˈspiːkɪŋ ʌp
W oddali odezwały się dzwony.
Bells sounded in the distance.
bεlz saʊndɪd ɪn ðə ˈdɪstəns
Odzywają się głosy sprzeciwu.
There are dissenting voices.
ðεə ɑː dɪˈsεntɪŋ vɔɪsɪz
Ból znowu się odzywa.
It's starting to hurt again., The pain is back.
ɪts stɑːtɪŋ tə hɜːt əˈgεnˌ ðə peɪn ɪz bæk
Jak śmiesz tak się do mnie odzywać!
How dare you speak/talk to me like that!
haʊ dεə juː spiːk/tɔːk tə miː laɪk ðæt!
Odezwij się po powrocie.
Let me hear from you when you're back.
lεt miː hɪə frɒm juː wεn jʊə bæk
Odezwij się!
Say something!
seɪ ˈsʌmθɪŋ!