wschód

east, (słońca) sunrise

Wieje wiatr ze wschodu.
The wind is blowing from the east.
ðə wɪnd ɪz bləʊɪŋ frɒm ðiː iːst
Na Bliskim Wschodzie znowu niespokojnie.
There is unrest in the Middle East again.
ðεə ɪz ʌnˈrεst ɪn ðə ˈmɪdl iːst əˈgεn
na wschód od czegoś
(to the) east of sth
(tə ðiː) iːst
na wschodnim wybrzeżu
on the eastern coast
ɒn ðiː ˈiːstən kəʊst
o wschodzie słońca
at sunrise
æt ˈsʌnˌraɪz