długi

long

To jest na mnie za długie.
It is too long for me.
ɪt ɪz tuː lɒŋ fə miː
To długa historia.
It's a long story.
ɪts ə lɒŋ ˈstɔːrɪ
Od dłuższego czasu nie mam od nich wiadomości.
I haven't heard from them for quite some time.
aɪ ˈhævnt hɜːd frɒm ðəm fə kwaɪt sʌm taɪm
Długo opowiadał o...
He held forth on...
hɪ hεld fɔːθ ɒn
koszula z długim rękawem
long-sleeved shirt
lɒŋsliːvd ʃɜːt
... jest dwa razy dłuższy niż...
... is twice as long as..., ...is twice the length of...
... ɪz twaɪs əz lɒŋ əzˌ ...ɪz twaɪs ðə lεŋθ əv