drzwi

door, doorway

Zamknij za sobą drzwi.
Close the door behind you.
kləʊz ðə dɔː bɪˈhaɪnd juː
Przymknąłem drzwi.
I pulled/pushed the door to.
aɪ pʊld/pʊʃt ðə dɔː tə
Zostawił drzwi otwarte na oścież.
He left the door wide open.
hɪ lεft ðə dɔː waɪd ˈəʊpn
Proszę poczekać za drzwiami.
Wait outside.
weɪtˌaʊtˈsaɪd
Zatrzasnąłem sobie drzwi z kluczem w środku.
I locked myself out.
aɪ lɒkt maɪˈsεlf aʊt
Zamknęła mi drzwi przed nosem.
She shut the door in my face.
ʃɪ ʃʌt ðə dɔː ɪn maɪ feɪs
Spotkaliśmy się w drzwiach.
We met in the doorway.
wiː mεt ɪn ðə ˈdɔːˌweɪ
Stał w drzwiach.
He stood in the door(way).
hɪ stʊd ɪn ðə dɔː(weɪ)
Wyłamali drzwi.
They smashed down the door.
ðeɪ smæʃt daʊn ðə dɔː
Trzasnęła drzwiami.
She slammed the door.
ʃɪ slæmd ðə dɔː
Pokazałem im drzwi.
I showed them the door.
aɪ ʃəʊd ðəm ðə dɔː
Mieszkamy drzwi w drzwi.
We live next to each other., We're next-door neighbours.
wiː lɪv nεkst tə iːtʃ ˈʌðəˌ wɪə nεkstdɔː ˈneɪbəz
Lato puka do drzwi.
Summer is around the corner.
ˈsʌmə ɪz əˈraʊnd ðə ˈkɔːnə
To wyważanie otwartych drzwi.
It's just reinventing the wheel.
ɪts dʒʌstˌriːɪnˈvεntɪŋ ðə wiːl
zadzwonić/zapukać do czyichś drzwi
ring/knock at sb's door
rɪŋ/nɒk æt dɔː
dzień otwartych drzwi
open day, (AmE) open house
ˈəʊpn deɪˌ ˈəʊpn haʊs