założyć

1(nałożyć) put on

Załóż kapelusz/okulary.
Put the hat/glasses on.
pʊt ðə hæt/ˈglɑːsɪz ɒn
Założyli mi blokadę na koło.
They clamped my car.
ðeɪ klæmpd maɪ kɑː
siedzieć z założonymi rękami (bezczynnie)
sit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbs
sɪt bækˌ sɪt ɒn hændzˌ ˈtwɪdl θʌmz

2(otworzyć) establish, start, open

Założył małą firmę.
He started up a small business.
hɪ stɑːtɪd ʌp ə smɔːl ˈbɪznɪs
Założyli rodzinę.
They started a family.
ðeɪ stɑːtɪd ə ˈfæmɪlɪ
Chcę założyć konto.
I'd like to open an account.
aɪd laɪk tə ˈəʊpn ən əˈkaʊnt
Organizacja została założona w...
The organization was established in..., The organization was founded in...
ðiːˌɔːgənaɪˈzeɪʃən wɒz ɪˈstæblɪʃt ɪnˌ ðiːˌɔːgənaɪˈzeɪʃən wɒz ˈfaʊndɪd ɪn