czuć się

feel

Jak się czujesz?
How do you feel?, How are you feeling?
haʊ dʊ juː fiːl?ˌ haʊ ɑː juː ˈfiːlɪŋ?
Czuję się już lepiej.
I'm feeling better now.
aɪm ˈfiːlɪŋ ˈbεtə naʊ
Dzisiaj nie czuję się na siłach.
I don't feel up to it today.
aɪ dəʊnt fiːl ʌp tə ɪt təˈdeɪ
Czułem się winny.
I felt guilty.
aɪ fεlt ˈgɪltɪ
Czuj się jak u siebie w domu.
Make yourself at home.
meɪk jɔːˈsεlf æt həʊm
Czuł się jak ryba w wodzie.
He was in his element.
hɪ wɒz ɪn hɪz ˈεlɪmənt