jej

her, (bez rzeczownika) hers, (po rzeczowniku) of hers

To był jej mąż.
It was her husband.
ɪt wɒz hə ˈhʌzbənd
To są jej okulary.
The glasses are hers/belong to her.
ðə ˈglɑːsɪz ɑː hɜːz/bɪˈlɒŋ tə hə
Oszalałem na jej punkcie.
I'm mad about her., I'm crazy about her.
aɪm mæd əˈbaʊt həˌ aɪm ˈkreɪzɪ əˈbaʊt hə
Nadskakuje jej.
He dances attendance on her.
hɪ dɑːnsɪz əˈtεndəns ɒn hə
Gdybym był na jej miejscu...
If I were her...
ɪf aɪ wɜː hə