dla

for

Zrobisz coś dla mnie?
Will you do me a favour?
wɪl juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Dla kogo pracujesz?
Who do you work for?
huː dʊ juː wɜːk fɔː?
To jest dla mnie nowość.
That's news to me.
ðæts njuːz tə miː
Zachowaj to dla siebie.
Keep it to yourself., Mum's the word!
kiːp ɪt tə jɔːˈsεlfˌ mʌmz ðə wɜːd!
Są dla siebie stworzeni.
They belong together.
ðeɪ bɪˈlɒŋ təˈgεðə
To nie dla mnie.
It's not my thing., (BrE) That's not my cup of tea.
ɪts nɒt maɪ θɪŋˌ ðæts nɒt maɪ kʌp əv tiː
To jest przedział dla niepalących.
This is a non-smoking compartment.
ðɪs ɪz ə nɒnˈsməʊkɪŋ kəmˈpɑːtmənt
Zrób to dla własnego dobra.
Do it for your own sake/good.
dʊ ɪt fə jɔː əʊn seɪk/gʊd
Zupełnie stracił dla niej głowę.
He totally fell for her.
hɪ ˈtəʊtəlɪ fεl fə hə
Dla chcącego nic trudnego.
Where there is a will there is a way.
wεə ðεə ɪz ə wɪl ðεə ɪz ə weɪ
To dla mnie bułka z masłem.
It's a piece of cake (for me)., I can do it with one hand tied behind my back.
ɪts ə piːs əv keɪk (fə miː)ˌ aɪ kən dʊ ɪt wɪθ wʌn hænd taɪd bɪˈhaɪnd maɪ bæk
To jest dla dobra...
It is to the benefit of...
ɪt ɪz tə ðə ˈbεnɪfɪt əv
dla podtrzymania rozmowy
(just) to keep the conversation flowing
(dʒʌst) tə kiːp ðəˌkɒnvəˈseɪʃən fləʊɪŋ