śmieszny

funny, hilarious, (wywołujący drwiny) ridiculous

Śmieszne jak cholera!
That's fucking hilarious!
ðæts ˈfʌkɪŋ hɪˈlεərɪəs!
Powiedz coś śmiesznego.
Say something funny.
seɪ ˈsʌmθɪŋ ˈfʌnɪ
Nie bądź śmieszny!
Don't be ridiculous!
dəʊnt biː rɪˈdɪkjʊləs!
To nie jest śmieszne.
I don't find it ridiculous.
aɪ dəʊnt faɪnd ɪt rɪˈdɪkjʊləs
śmieszna wymówka
silly excuse
ˈsɪlɪ ɪkˈskjuːz
śmiesznie niskie ceny
ridiculous prices
rɪˈdɪkjʊləs praɪsɪz