zająć

coś occupy, (przestrzeń) take, (przejąć) take over sth

Zajęte. (miejsce itp.)
Occupied.
ˈɒkjʊˌpaɪd
Te miejsca są zajęte.
These seats are occupied., These seats are taken.
ðiːz siːts ɑː ˈɒkjʊˌpaɪdˌ ðiːz siːts ɑː ˈteɪkən
To miejsce jest chyba zajęte, jest tam czyjaś torba.
The seat seems to be taken, there is somebody's bag there.
ðə siːt siːms tə biː ˈteɪkənˌ ðεə ɪz ˈsʌmbədɪz bæg ðεə
Zajęli wszystkie miejsca przy stole.
They took the whole table.
ðeɪ tʊk ðə həʊl ˈteɪbl
Zajęła trzecie miejsce.
She took third place.
ʃɪ tʊk θɜːd pleɪs
Amerykańskie oddziały zajęły miasto.
American troops took over the town.
əˈmεrɪkən truːps tʊk ˈəʊvə ðə taʊn
Zajął (moje) miejsce.
He took my seat.
hɪ tʊk maɪ siːt
To zajmuje dużo czasu.
It will take a lot of time., It's time-consuming.
ɪt wɪl teɪk ə lɒt əv taɪmˌ ɪts ˈtaɪmkənˌsjuːmɪŋ
Ile czasu ci to zajmie?
How long will it take you?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk juː?
To nie zajmie dużo czasu.
It won't take long.
ɪt wəʊnt teɪk lɒŋ
zająć stanowisko wobec czegoś
take a stand/stance on sth
teɪk ə stænd/stæns