zniknąć

disappear, vanish, (wyparować) evaporate

Zniknął bez śladu.
He disappeared without a trace.
hɪˌdɪsəˈpɪəd wɪˈðaʊt ə treɪs
Zniknął z pola widzenia.
He's disappeared from sight., He's gone out of sight.
hiːzˌdɪsəˈpɪəd frɒm saɪtˌ hiːz gɒn aʊt əv saɪt
Słońce zniknęło za horyzontem.
The sun disappeared behind the horizon.
ðə sʌnˌdɪsəˈpɪəd bɪˈhaɪnd ðə həˈraɪzn
Zniknęły wszystkie kosztowności.
All the valuables disappeared.
ɔːl ðə ˈvæljʊəblzˌdɪsəˈpɪəd