najwyżej

the highest, (w najgorszym wypadku) at worst, if the worst comes to the worst

Kto skoczy najwyżej?
Who can jump the highest?
huː kən dʒʌmp ðə ˈhaɪəst?
Poczekam najwyżej pół godziny.
I will wait half an hour at most.
aɪ wɪl weɪt hɑːf ən aʊə æt məʊst
Wypiłem co najwyżej trzy piwa.
I had no more than three beers.
aɪ hæd nəʊ mɔː ðæn θriː bɪəz
Będzie to kosztować najwyżej pięćdziesiąt dolców.
It'll cost fifty bucks, tops.
ˈɪtl kɒst ˈfɪftɪ bʌksˌ tɒps
Może dostać najwyżej dwa lata.
He can get a maximum of two years.
hɪ kən gεt ə ˈmæksɪməm əv tuː jɪəz
jak najwyżej
as high as possible
əz haɪ əz ˈpɒsɪbl
najwyżej położone jezioro świata
the world's highest lake
ðə wɜːldz ˈhaɪəst leɪk