zbierać

collect, gather

Staram się to zebrać do kupy.
I'm trying to put it together.
aɪm ˈtraɪɪŋ tə pʊt ɪt təˈgεðə
Zbieram pieniądze na wakacje.
I'm saving up for the holidays.
aɪm ˈseɪvɪŋ ʌp fə ðə ˈhɒlɪˌdeɪz
Film zbiera same pochwały.
The movie gets nothing but praise.
ðə ˈmuːvɪ gεts ˈnʌθɪŋ bət preɪz
Zbierało jej się na wymioty.
She felt sick., She felt nauseated.
ʃɪ fεlt sɪkˌ ʃɪ fεlt ˈnɔːzɪˌeɪtɪd
zbierać podpisy pod petycją
collect signatures on a petition
kəˈlεkt ˈsɪgnɪtʃəz ɒn ə pəˈtɪʃən