zapomnieć

forget

Zapomniałem, jak się pan nazywa.
I forgot your name.
aɪ fəˈgɒt jɔː neɪm
Zupełnie o tym zapomniałem.
I completely forgot about it., It (completely) slipped my mind.
aɪ kəmˈpliːtlɪ fəˈgɒt əˈbaʊt ɪtˌ ɪt (kəmˈpliːtlɪ) slɪpt maɪ maɪnd
Nie zapomnij o tym.
Don't forget about it.
dəʊnt fəˈgεt əˈbaʊt ɪt
Nigdy ci tego nie zapomnę.
I will never forgive you that.
aɪ wɪl ˈnεvə fəˈgɪv juː ðæt
Nie zapomnę tego do końca życia.
I'll remember it for the rest of my life.
aɪl rɪˈmεmbə ɪt fə ðə rεst əv maɪ laɪf
Zapomnij o tym! (nie ma mowy)
No way!, Forget it!, That's out of the question!
nəʊ weɪ!ˌ fəˈgεt ɪt!ˌ ðæts aʊt əv ðə ˈkwεstʃən!
Zapomina pan(i), że to jest konieczne...
You are forgetting that it's necessary...
juː ɑː fəˈgεtɪŋ ðæt ɪts ˈnεsəsərɪ
Nie zapominaj, że...
Don't forget that...
dəʊnt fəˈgεt ðæt