walczyć

fight, struggle, combat

Walczy o życie.
He's fighting for his life.
hiːz faɪtɪŋ fə hɪz laɪf
Walczyli o lepsze życie.
They fought for a better life.
ðeɪ fɔːt fɔː ə ˈbεtə laɪf
Walczą o przetrwanie.
They struggle to survive.
ðeɪ ˈstrʌgl tə səˈvaɪv
Walczę z czasem.
I'm working against the clock.
aɪm ˈwɜːkɪŋ əˈgεnst ðə klɒk
Walczyli do upadłego.
They fought to the bitter end.
ðeɪ fɔːt tə ðə ˈbɪtə εnd
Walczył jak lew.
He fought like a lion.
hɪ fɔːt laɪk ə ˈlaɪən