jedzenie

food, (czynność) eating

Co jest do jedzenia?
What's to eat?
wɒts tə iːt?
Macie coś do jedzenia?
Do you have something to eat?
dʊ juː hæv ˈsʌmθɪŋ tə iːt?
Chcesz coś do jedzenia?
Would you like to eat something?
wʊd juː laɪk tə iːt ˈsʌmθɪŋ?
Kup coś do jedzenia.
Buy something to eat.
baɪ ˈsʌmθɪŋ tə iːt
Jestem dość wybredny, jeśli chodzi o jedzenie.
I'm quite picky about food.
aɪm kwaɪt ˈpɪkɪ əˈbaʊt fuːd
Nie rozmawiajcie przy jedzeniu.
Don't talk while eating.
dəʊnt tɔːk waɪl ˈiːtɪŋ
To się nie nadaje do jedzenia!
It is not fit to eat!
ɪt ɪz nɒt fɪt tə iːt!