śmiać się

z czegoś laugh at sth

Z czego się śmiejesz?
Why are you laughing?
waɪ ɑː juː lɑːfɪŋ?
Nie mogłem się powstrzymać od śmiechu.
I couldn't help laughing.
aɪ ˈkʊdnt hεlp lɑːfɪŋ
Nie śmiejcie się ze mnie/z niego.
Don't laugh at me/him.
dəʊnt lɑːf æt miː/hɪm
Śmieją mi się w twarz.
They are laughing in my face.
ðeɪ ɑː lɑːfɪŋ ɪn maɪ feɪs
Ni stąd, ni zowąd zaczął się śmiać.
Suddenly he burst out laughing.
ˈsʌdnlɪ hɪ bɜːst aʊt lɑːfɪŋ
Nie ma się z czego śmiać.
There's nothing to laugh about.
ðεəz ˈnʌθɪŋ tə lɑːf əˈbaʊt
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
He who laughs last laughs best/longest.
hɪ huː lɑːfs lɑːst lɑːfs bεst/lɒŋgɪst