zmiana

change, alteration, modification

Przed nami wielkie zmiany.
We are in for big changes., Big changes lie ahead of us.
wiː ɑː ɪn fə bɪg tʃeɪndʒɪsˌ bɪg tʃeɪndʒɪs laɪ əˈhεd əv əs
Zaszło kilka zmian.
There have been some changes.
ðεə hæv bɪn sʌm tʃeɪndʒɪs
To zmiana na lepsze/gorsze.
It's a change for the better/worse.
ɪts ə tʃeɪndʒ fə ðə ˈbεtə/wɜːs
Potrzebujesz zmiany (środowiska).
You need a change (of scenery).
juː niːd ə tʃeɪndʒ (əv ˈsiːnərɪ)
Pracuję na dwie zmiany.
I work in two shifts.
aɪ wɜːk ɪn tuː ʃɪfts
Dokonałem kilku zmian w...
I made a few changes to...
aɪ meɪd ə fjuː tʃeɪndʒɪs tə
(nagłe) zmiany nastroju
mood swings
muːd swɪŋz