woda

water f

Mogę dostać trochę wody?
Can I have some water?
kən aɪ hæv sʌm ˈwɔːtə?
Pijesz wodę z kranu?
Do you drink tap water?
dʊ juː drɪŋk tæp ˈwɔːtə?
Piję tylko wodę butelkowaną.
I drink only bottled water.
aɪ drɪŋk ˈəʊnlɪ ˈbɒtld ˈwɔːtə
Planujemy urlop gdzieś nad wodą.
We are planning a holiday/vacation by the water.
wiː ɑː ˈplænɪŋ ə ˈhɒlɪˌdeɪ/vəˈkeɪʃən baɪ ðə ˈwɔːtə
Czuję się jak ryba w wodzie.
I'm in my element.
aɪm ɪn maɪ ˈεlɪmənt
Oni są jak ogień i woda.
They are like oil and water.
ðeɪ ɑː laɪk ɔɪl ænd ˈwɔːtə
Nabrał wody w usta.
He maintained/He was in a stony silence.
hɪ meɪnˈteɪnd/hɪ wɒz ɪn ə ˈstəʊnɪ ˈsaɪləns
To tylko burza w szklance wody.
It's just a storm in a teacup/(AmE) teapot.
ɪts dʒʌst ə stɔːm ɪn ə ˈtiːˌkʌp/ˈtiːˌpɒt
Cicha woda brzegi rwie.
Still waters run deep.
stɪl ˈwɔːtəz rʌn diːp
woda gazowana/niegazowana
sparkling/still water
ˈspɑːklɪŋ/stɪl ˈwɔːtə