sprawiedliwość

justice

Sprawiedliwości stało się zadość.
Justice has been done.
ˈdʒʌstɪs hæz bɪn dʌn
Sam wymierzyłem sprawiedliwość.
I took the law into my own hands.
aɪ tʊk ðə lɔː ˈɪntə maɪ əʊn hændz
Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.
The mills of God grind slow(ly), yet they grind exceeding small.
ðə mɪlz əv gɒd graɪnd sləʊ(lɪ)ˌ jεt ðeɪ graɪnd ɪkˈsiːdɪŋ smɔːl
Po sprawiedliwości.
Credit where credit's due., You must hand it to him/her.
ˈkrεdɪt wεə ˈkrεdɪts djuːˌ juː mʌst hænd ɪt tə hɪm/hə
usprawiedliwić się za coś
apologize to sb for sth, excuse osf
əˈpɒləˌdʒaɪzˌ ɪkˈskjuːz
wymiar sprawiedliwości
administration of justice
ədˌmɪnɪˈstreɪʃən əv ˈdʒʌstɪs