pasować

komuś suit, become sb

Nic mu nie pasuje.
Nothing is good enough to him.
ˈnʌθɪŋ ɪz gʊd ɪˈnʌf tə hɪm
Zielony kolor mi nie pasuje.
Green colour doesn't suit me.
griːn ˈkʌlə ˈdʌznt sjuːt miː
Pasuje ci to.
It suits you.
ɪt suːts juː
To do siebie nie pasuje.
It doesn't go together.
ɪt ˈdʌznt gəʊ təˈgεðə
Kiedy by panu/pani pasowało?
When would suit you?
wεn wʊd sjuːt juː?
Jeśli to panu/pani pasuje.
If it's okay with you.
ɪf ɪtsˌəʊˈkeɪ wɪθ juː
To mi/nam w ogóle nie pasuje.
It doesn't suit me/us at all.
ɪt ˈdʌznt sjuːt miː/əs æt ɔːl
Pasują do siebie.
They go together (well)., They are a good match.
ðeɪ gəʊ təˈgεðə (wεl)ˌ ðeɪ ɑː ə gʊd mætʃ
Pasuje jak ulał.
It fits like a glove.
ɪt fɪts laɪk ə glʌv