lecieć

fly

Leciałeś już kiedyś samolotem?
Have you ever been on a plane?
hæv juː ˈεvə bɪn ɒn ə pleɪn?
Co leci w telewizji?
What's on (TV)?
wɒts ɒn (ˌtiːˈviː)?
Jakoś leci.
Not bad., So-so.
nɒt bædˌ səʊsəʊ
Jak ten czas leci!
How time flies!
haʊ taɪm flaɪz!
Muszę już lecieć.
I must fly now.
aɪ mʌst flaɪ naʊ
Cześć, jak leci?
Hi, how's it going?
haɪˌ haʊz ɪt ˈgəʊɪŋ?
Mężczyźni podobno lecą na blondynki.
Men are said to go for blondes.
mεn ɑː sεd tə gəʊ fə blɒndz
Dziewczyny na niego lecą.
Girls are mad about him.
gɜːlz ɑː mæd əˈbaʊt hɪm
Chyba niedługo wyleci z pracy.
He'll probably get fired/sacked soon.
hiːl ˈprɒbəblɪ gεt ˈfaɪəd/sækt suːn