tyle

so/that much, (z rzecz. policzalnymi) so/that many

Nie mam tyle pieniędzy.
I don't have that much money.
aɪ dəʊnt hæv ðæt mʌtʃ ˈmʌnɪ
Mam tyle, ile potrzebuję.
I have as much as I need.
aɪ hæv əz mʌtʃ əz aɪ niːd
Potrzebujemy jeszcze drugie tyle.
We need as much again.
wiː niːd əz mʌtʃ əˈgεn
Nie dałbym tyle.
You don't look your age.
juː dəʊnt lʊk jɔː eɪdʒ
Nie gadaj tyle.
Don't talk so much.
dəʊnt tɔːk səʊ mʌtʃ
To by było na tyle.
That's (about) it.
ðæts (əˈbaʊt) ɪt