podróżować

travel, (form.) journey, czymś go by sth

Lubię podróżować.
I like to travel.
aɪ laɪk tə ˈtrævl
Podróżowaliśmy po Europie.
We travelled round Europe.
wiː ˈtrævəld raʊnd ˈjʊərəp
Dużo podróżuje.
He travels a lot.
hɪ ˈtrævlz ə lɒt
Będziemy podróżować pociągiem/samolotem.
We'll travel by train/plane.
wiːl ˈtrævl baɪ treɪn/pleɪn
podróżować autostopem
hitchhike
ˈhɪtʃˌhaɪk