często

often, frequently, (AmE) oftentimes

Spotykam go dosyć często.
I meet him quite often.
aɪ miːt hɪm kwaɪt ˈɒftn
Jak często tam chodzisz?
How often do you go there?
haʊ ˈɒftn dʊ juː gəʊ ðεə?
To się nie zdarza zbyt często.
It doesn't happen very often.
ɪt ˈdʌznt ˈhæpn ˈvεrɪ ˈɒftn
Najczęściej chodzimy do...
Most often we go to..., Most frequently we go to...
məʊst ˈɒftn wiː gəʊ təˌ məʊst ˈfriːkwəntlɪ wiː gəʊ tə