waga

weight

Przybrałem na wadze.
I've put on weight., I've gained weight.
aɪv pʊt ɒn weɪtˌ aɪv geɪnd weɪt
Pilnuje swojej wagi.
She's watching her weight.
ʃiːz wɒtʃɪŋ hə weɪt
Nie przywiązują do tego wielkiej wagi.
They don't attach much weight to it.
ðeɪ dəʊnt əˈtætʃ mʌtʃ weɪt tə ɪt
Jestem spod znaku Wagi.
I'm a Libra.
aɪm ə ˈliːbrə
sprawa wagi państwowej
a matter of national importance
ə ˈmætə əv ˈnæʃənl ɪmˈpɔːtns
sprzedawać coś na wagę
sell sth by weight
sεl baɪ weɪt
waga netto/brutto
net/gross weight
nεt/grəʊs weɪt
waga musza/ciężka/kogucia
flyweight/heavyweight/bantamweight
ˈflaɪˌweɪt/ˈhεvɪˌweɪt/ˈbæntəmˌweɪt