jeśli

if, (z przeczeniem) unless, (pod warunkiem) provided (that)

Jeśli chodzi o mnie, to zgadzam się.
As for me, I agree.
əz fə miːˌ aɪ əˈgriː
Będzie mi miło, jeśli przyjdziesz.
I'll be glad, if you come.
aɪl biː glædˌ ɪf juː kʌm
Nawet jeśli byłaby to prawda...
Even if it were true...
ˈiːvn ɪf ɪt wɜː truː
Jeśli (mi) nic nie stanie na przeszkodzie...
If nothing intervenes...
ɪf ˈnʌθɪŋˌɪntəˈviːnz
Jeśli się nie nauczysz...
Unless you learn...
ʌnˈlεs juː lɜːn
nawet jeśli
even when
ˈiːvn wεn
... jeśli wam to nie przeszkadza.
... if you don't mind.
... ɪf juː dəʊnt maɪnd