rzecz

thing, (sprawa) matter, issue

To rzecz wiadoma.
It's a well-known fact.
ɪts ə wεlnəʊn fækt
Przejdźmy/przystąpmy od razu do rzeczy.
Let's go (straight) to the point., Let's get down to business.
lεts gəʊ (streɪt) tə ðə pɔɪntˌ lεts gεt daʊn tə ˈbɪznɪs
Nazywajmy rzeczy po imieniu.
Let's call a spade a spade.
lεts kɔːl ə speɪd ə speɪd
Nie w tym rzecz.
That is not the main problem/point.
ðæt ɪz nɒt ðə meɪn ˈprɒbləm/pɔɪnt
To nie ma nic do rzeczy.
It has nothing to do with that.
ɪt hæz ˈnʌθɪŋ tə dʊ wɪθ ðæt
To jest ostatnia rzecz, jakiej nam trzeba!
That's the last thing we need now!
ðæts ðə lɑːst θɪŋ wiː niːd naʊ!
O, ten to się zna na rzeczy.
Oh yeah, he knows the ropes.
əʊ jεəˌ hɪ nəʊz ðə rəʊps
Wielkie rzeczy!
(iron.) Big deal!
bɪg diːl!
mówić od rzeczy
talk nonsense
tɔːk ˈnɒnsəns