znaczenie

1(sens) meaning, sense

To słowo posiada więcej znaczeń.
The word has more meanings.
ðə wɜːd hæz mɔː ˈmiːnɪŋz
w znaczeniu przenośnym
in a figurative sense
ɪn ə ˈfɪgərətɪv sεns
we właściwym tego słowa znaczeniu
in the true/real sense of the word
ɪn ðə truː/ˈrɪəl sεns əv ðə wɜːd

2(waga) significance, importance

Nie przywiązuję do tego większego znaczenia.
I attach no importance to it., I don't see it as important.
aɪ əˈtætʃ nəʊ ɪmˈpɔːtns tə ɪtˌ aɪ dəʊnt siː ɪt əz ɪmˈpɔːtnt
To ma dla nas kluczowe znaczenie.
It is of crucial importance to us.
ɪt ɪz əv ˈkruːʃəl ɪmˈpɔːtns tə əs
Czy to ma znaczenie?
Does it matter?
dʌz ɪt ˈmætə?
Pieniądze nie mają/Odległość nie ma znaczenia.
Money/Distance is no object.
ˈmʌnɪ/ˈdɪstəns ɪz nəʊ ˈɒbdʒɪkt
To nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia.
I couldn't care less., I don't care a bit.
aɪ ˈkʊdnt kεə lεsˌ aɪ dəʊnt kεə ə bɪt
To już bez znaczenia.
It doesn't matter anymore.
ɪt ˈdʌznt ˈmætəˌεnɪˈmɔː
Rodzina ma dla mnie duże znaczenie.
My family means a lot to me.
maɪ ˈfæmɪlɪ miːnz ə lɒt tə miː
tracić na znaczeniu
diminish in importance, lose its importance
dɪˈmɪnɪʃ ɪn ɪmˈpɔːtnsˌ luːz ɪts ɪmˈpɔːtns