mówić

speak, talk

Mówi pan(i) po angielsku?
Do you speak English?
dʊ juː spiːk ˈɪŋglɪʃ?
Mówi płynnie po francusku.
He speaks fluent French.
hɪ spiːks ˈfluːənt frεntʃ
O czym ty mówisz?
What are you talking about?
wɒt ɑː juː tɔːkɪŋ əˈbaʊt?
Mówisz od rzeczy.
You are talking nonsense.
juː ɑː tɔːkɪŋ ˈnɒnsəns
Mówisz poważnie?
Are you serious?, Do you mean it?
ɑː juː ˈsɪərɪəs?ˌ dʊ juː miːn ɪt?
Mówię serio.
I mean it., I'm serious., I'm in earnest.
aɪ miːn ɪtˌ aɪm ˈsɪərɪəsˌ aɪm ɪn ˈɜːnɪst
Nie umiesz mówić?
Has the cat got your tongue?
hæz ðə kæt gɒt jɔː tʌŋ?
Mówi pan(i) do mnie?
Are you talking to me?
ɑː juː tɔːkɪŋ tə miː?
Mówiła cicho.
She spoke in a low voice., She kept her voice down.
ʃɪ spəʊk ɪn ə ləʊ vɔɪsˌ ʃɪ kεpt hə vɔɪs daʊn
To mówi samo za siebie.
This tells its own tale., It speaks for itself.
ðɪs tεlz ɪts əʊn teɪlˌ ɪt spiːks fə ɪtˈsεlf
A nie mówiłem?
Didn't I tell you?
ˈdɪdnt aɪ tεl juː?
Uważaj, co mówisz!
Watch your tongue.
wɒtʃ jɔː tʌŋ
No mów, zamieniam się w słuch!
Fire away, I'm all ears!
faɪə əˈweɪˌ aɪm ɔːl ɪəz!
Co mówiłeś?
What did you say?
wɒt dɪd juː seɪ?
Mówiłem ci, żebyś przestał.
I told you to stop.
aɪ təʊld juː tə stɒp
Nie mów nikomu.
Don't tell anyone.
dəʊnt tεl ˈεnɪˌwʌn
Coś mi to mówi.
That rings a bell (with me).
ðæt rɪŋz ə bεl (wɪθ miː)
Nic ci to nie mówi?
No bells (ringing)?
nəʊ bεlz (ˈrɪŋɪŋ)?
Mówi przez sen.
He's speaking in his sleep.
hiːz ˈspiːkɪŋ ɪn hɪz sliːp
Rób, co mówię.
Do what/as I tell you.
dʊ wɒt/əz aɪ tεl juː
Mów mi Johnny.
Call me Johnny.
kɔːl miː ˈdʒɒnɪ
No nie gadaj!
You don't say!
juː dəʊnt seɪ!
Nie mówię nie!
I wouldn't say no.
aɪ ˈwʊdnt seɪ nəʊ
I kto to mówi?
You can talk!, Look who's talking!
juː kən tɔːk!ˌ lʊk huːz tɔːkɪŋ!
Cóż, prawdę mówiąc...
Well, to tell the truth...
wεlˌ tə tεl ðə truːθ
Przykro mi to mówić, ale...
I am sorry to say it but ..., I hate to say it but ...
aɪ əm ˈsɒrɪ tə seɪ ɪt bətˌ aɪ heɪt tə seɪ ɪt bət
Coś mi mówi, że...
I have a hunch that...
aɪ hæv ə hʌntʃ ðæt
Złe języki mówią... (oszczercy)
Whispering/Wicked tongues say...
ˈwɪspərɪŋ/ˈwɪkɪd tʌŋz seɪ
Krótko mówiąc...
To cut a long story short...
tə kʌt ə lɒŋ ˈstɔːrɪ ʃɔːt
Szczerze mówiąc...
Frankly speaking..., To be honest...
ˈfræŋklɪ ˈspiːkɪŋˌ tə biː ˈɒnɪst
kraje, w których mówi się po angielsku/niemiecku
English/German speaking countries
ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən ˈspiːkɪŋ ˈkʌntrɪz