obudzić

kogoś wake sb (up), (książ.) (a)waken

Obudź się!
Wake up!
weɪk ʌp!
Proszę mnie obudzić o siódmej.
Wake me (up) at seven.
weɪk miː (ʌp) æt ˈsεvn
Obudzę cię/was o piątej.
I will wake you up at five.
aɪ wɪl weɪk juː ʌp æt faɪv
Obudziłem pana/panią?
Did I wake you up?
dɪd aɪ weɪk juː ʌp?
Jeszcze się nie obudziłem.
I still haven't woken up.
aɪ stɪl ˈhævnt ˈwəʊkən ʌp
To obudziłoby nawet zmarłego.
It would awaken the dead.
ɪt wʊd əˈweɪkən ðə dεd
obudzić nadzieje na coś
raise hopes of sth
reɪz həʊps