poniżej

under, below, beneath

Poniżej znajdują się wszystkie szczegóły.
All the details are given below.
ɔːl ðə ˈdiːteɪlz ɑː ˈgɪvn bɪˈləʊ
Drużyna zagrała poniżej swoich możliwości.
The team didn't play to their best.
ðə tiːm ˈdɪdnt pleɪ tə ðεə bεst
To było poniżej jego godności.
That was beneath him.
ðæt wɒz bɪˈniːθ hɪm
pięć stopni poniżej zera
five degrees below zero
faɪv dɪˈgriːz bɪˈləʊ ˈzɪərəʊ
cios poniżej pasa
hit below the belt, cheap shot
hɪt bɪˈləʊ ðə bεltˌ tʃiːp ʃɒt